HF0030z Voice I

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/3/7. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Natalia Achaladze (seminar tutor)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (seminar tutor)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Zdeněk Plech (seminar tutor)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Tatiana Teslya (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvent oboru Zpěv na konzervatoři nebo mimořádně hlasově i interpretačně disponovaný uchazeč po úspěšném složení přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Navázání na předchozí stupeň technické vyspělosti studenta a její další rozvoj. Příprava pro nejméně dvě vystoupení v rámci interpretačního semináře, projektů v rámci Inscenačního semináře a ročníkových projektů posluchačů operní režie, příprava ke klasifikovanému zápočtu.
Learning outcomes (in Czech)
- interpretace připraveného požadovaného repertoáru
- zvládnutí zadaných úkolů v ročníkových projektech a Studiu Devítka
Syllabus (in Czech)
 • - rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu, příp. odstraňování chybných návyků
 • - rozvíjení dechové techniky, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulace
 • - dle individuálních technických pokroků se přistupuje k interpretaci jednoduchých písní (L. Janáček, B. Martinů, V. Novák), písní by mělo být nejméně 6, pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchesi, Vaccai, Lütgen, Abt, Rossini aj.)
 • - student se seznamuje se základy interpretace barokní árie
 • - příprava zvolené barokní árie k závěrečnému semestrálnímu výstupu
Literature
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Franziska Martienssenová: Vědomé zpívání, SPN, Praha 1987. info
 • Franziska Martienssenová-Lohmannová: Vzdělaný pěvec, KORA, Praha 1994. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, individuální výuka, heuristické metody, metody sebepoznávání, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů (především v přípravě repertoáru)
Assessment methods (in Czech)
- klasifikovaný zápočet
- minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru
- nastudování požadovaného repertoáru
- aktivní a tvořivý přístup ke studiu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/HF0030z