H81005z Training Orchestra II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Tomáš Hanus (lecturer)
doc. MgA. Jakub Klecker (lecturer)
Robert Kružík (lecturer)
doc. Mgr. Emil Skoták (lecturer)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (lecturer)
Guaranteed by
Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování II" v praxi. Prohloubení a získání dalších zkušeností při práci se symfonickým tělesem.
Syllabus (in Czech)
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (díla 20. a 21. století). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Zabývá se interpretací skladeb se speciálním zápisem. Především výstavbou tektonicky náročnějších a rozsáhlejších formových útvarů, dirigování složitějších rytmických přechodů a dynamických změn. Formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta (přesnost, variabilita, účelnost, jasnost), estetika dirigentského projevu, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce s orchestrem, pedagogické působení v souvislosti s uváděním skladeb 20. a 21. století, komunikace s orchestrem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Repertoár: - díla skladatelů II. vídeňské školy - díla českých skladatelů 20. století (Ctirad Kohoutek) - E. Varese, K. Stockhausen - opera 20. století
Literature
  • Rimskij - Korsakov, Ny.: Instrumentace, Gomuz, Moskva 1959.
  • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, MKS, Brno 1975
  • Elliott W. Galkin, A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, Pendragon Press (New York, NY), 1988. ISBN 978-0918728470
  • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967
  • Sychra, J.: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, SNKLHU, Praha 1959.
  • Larry G. Curtis and David L. Kuehn, A Guide To Successful Instrumental McGraw-Hill, 1992. ISBN 978-0697126948
  • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983
Teaching methods (in Czech)
Individuální práce s orchestrálním tělesem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet + zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H81005z