H60317z Opera Direction Seminar I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* Úspěšně vykonaná přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Seznámení studentů se základními díly operní literatury, často v různých provedeních, pomocí videozáznamů spolu s následnou diskusí. Reakce studentů na přednesený teoretický úvod k připravovaným inscenacím starších kolegů. Aktivní zapojení studentů do diskusí se zvláštním zřetelem k soudobému opernímu dění. Referát z obsahu odborného časopisu s informacemi o dění v oblasti režie. Referát hodnotící konkrétní navštívenou inscenaci, spolu s následnou diskusí. Diskuse o režijních přístupech v promítaných inscenacích.
Literature
  • Pujman, F. : Operní režie. Praha, Vyšehrad, 1940. info
  • Macků, M. : Operní režie. Operní herectví. Režie hudebních forem. Praha, AMU, 1996. info
  • Scherhaufer, P. : Kapitolky z réžie. Bratislava 1984. info
  • Kvapil, J. : Úvahy o režii. Praha, Divadelní ústav 1972. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, návštěva operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
"Cvičení. Hromadná výuka. Pondělí 11:00-12:35. Učebna 08A"
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60317z