H601874z Chamber Play II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H601852Nz Chamber Play I && EVER ( H601874l Chamber Play II )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na předchozí semestry a na dosavadní směřování jednotlivých studentů zvolit skladbu(-y) v komorním obsazení pro absolventský projekt. V úvahu přicházejí veškeré sestavy z minulých semestrů, tzn. bicí dua, tria, souborová hra, sólo s bicím souborem, spolupráce s jinými nástroji, eventuelně kombinace obojího. Pro absolventa zvolit dostatečně reprezentativní part dané kompozice, nebo zvolit skladbu pro soubor bicích nástrojů se sólistou - M. Miki: Marimba Spiritual pro marimbu sólo a trio bicích(Ongaku No Tomo, 1989), J. Thrower: Aurora borealis pro marimbu sólo a soubor bicích (Norsk Musikforlag, 1997), N. J. Živković: Uneven Souls pro marimbu sólo, mužské hlasy a trio bicích (Musica Europea, 1992), N. Rosauro: Koncert pro marimbu a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), N. Rosauro: Koncert pro vibrafon a sextet bicích (Pro Percussao, 1992), J. Beck: Koncert pro tympány a sextet bicích (Kendor Music, 1985). Při nácviku dbát na preciznost souhry, dynamickou vyrovnanost a počítat též s prostředím, kde se vystoupení bude konat (akustika, dostatek prostoru pro nástroje atd.).
    V případě brzkého data absolventského projektu i nadále (v případě potřeby) práce ve fakultním Souboru bicích nástrojů, eventuelně spoluúčinkování na koncertech jiných studentů atd.
Literature
  • Cikrytová, Jitka: Skladatelé, sólisté a jejich tvorba pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
  • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H601874z