H60102FLz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:N)
 • Flute (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb flétnového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla flétnového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Syllabus (in Czech)
 • Všestranný rozvoj již dosažené úrovně a její použití v oblasti virtuózního repertoáru a interpretace.
 • Flétna sólo:
  Francaix, J.: Suite
  Jolivet, A.: Cinq Incantantion
  Levinas, M.: Froissements d´Ailes
  Ištvan, M.: Canto III.
 • Přednesy:
  Copland, A.: Duo for Flute and Piano
  Francaix, J.: Divertimento
  Grossman, J.: Natalis solis invicti
  Jolivet, A.: Chant de Linos
  Novák, J.: Choreae
 • Sonáty:
  Burton, E., Damase, M., Dřízga, E., Jolivet, A., Woytowicz, B., Piston, W.
 • Koncerty:
  Jolivet, A., Nielsen, C., Penderecki, K., Řehoř, B.


  LS
  Dosažení vysokého stupně hráčské úrovně a jeho komplexní využití v různých stylech. Avantgardní praktiky v interpretaci soudobé hudby.
 • Flétna sólo:
  Varése, E.: Density 21,5
  Fukushima, K.: Mei
  Berio, L.: Sequenza
 • Přednesy:
  Bozza, E.: Trois Impressions
  Villa-Lobos, H.: Assobio a Jato
  Bariller, R.: Le Martyre de Marsyas
  Feld, J.: Fantaisie Concertand
  Bodorová, S.: Panamody
 • Sonáty:
  Bitsch, M., Boulez, P., Szeligowski, A., Sancan, P.
 • Koncerty:
  Ibert, J., Páleníček, J., Schäfer, F., Feld, J., Kapr, J.
Literature
  recommended literature
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
 • Donington, R.: The Interpretation of Early Music. London 1989.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století,SNKLHU,Praha 1958.
 • Briatková, E.: Neformálne techniky flautovej hry v modernej hudbe. JAMU (diplomová práce),Brno 1990.
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60102FLz