H40081z History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40081l History of the Instrument and its Repertory I )
Ukončený bakalářský stupeň studia hry na bicí nástroje na HF JAMU nebo jiné vysoké umělecké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je postupně seznamovat studenty s historií a okolnostmi vzniku a vývoje bicích nástrojů od počátků po současnost i jejich začleňování a ukotvení v jednotlivých kulturách a stylových obdobích.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu:
- znát historii bicích nástrojů od počátků po současnost;
- schopen zařazení interpretovaných skladeb a partů do historického kontextu;
- znát souvislosti a okolnosti vzniku a vývoje jednotlivých bicích nástrojů.
Syllabus (in Czech)
 • - úvod do předmětu, rozdělení bicích nástrojů, jejich zařazení,postavení mezi ostatními nástroji atd.;
 • - tympány a jejich historický vývoj. Příchod tympánů do Evropy, slavná doba u královských dvorů, nástup do orchestrů. Technický vývoj tympánů, zejména vynálezy přelaďovacích systémů v 19. a 20. století (Cramer, Stumpff, Einbigler, Pittrich, Ludwig, Struppe, Anheier), vynález umělé blány, významní výrobci tympánů, tónové rozsahy podle jednotlivých velikostí tympánů;
 • - historie základních membranofonů - velký buben (původ v tureckých janičářských hudbách, přijetí do sestavy orchestrů evropského typu, "long drum", malý buben (vojenský původ, modernizace pro účely použití v symfonickém orchestru - 19. století), tamburina (původ, různé podoby nástroje, využití v rozličných hudebních žánrech);
 • - historie základních idiofonů s neurčitým zvukem - činely (vznik, tajemství slitiny, příchod do Evropy, rozdíl mezi tureckým a čínským typem, důležití výrobci), triangl (historie, různé tvarové podoby nástroje, "sistrum", s dalšími bicími nástroji nástup do Evropy z janičářských hudeb, výsadní postavení mezi ostatními bicími nástroji ve druhé polovině 19. století,zajímavé využití a technika hry v latinsko-americké hudbě ve 20. století);
 • - důraz na znalost názvů probíraných nástrojů (a příslušenství) v šesti světových jazycích (A, N, F, I, Š, R).
Literature
  required literature
 • BECK, John a kol. Encyclopedia of Percussion (kapitoly The Bass Drum, The Basel Drum, The Snare Drum, The Tambourin, Cymbals, The Triangle). Garland Publishing, N. Y., 1995.
 • BOWLES, Edmund A. The Kettledrum. In: Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing, N. Y., 1995).
  recommended literature
 • PASEKA, Antonín. Bicí nástroje. JAMU Brno, 1990.
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • McCAUSLAND Lloyd S. The Plastic Drumhead: Its History and Development. In: Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing, N.Y., 1995.
 • ROLEK, Tomáš. Bicí nástroje v díle Leoše Janáčka. Diplomová práce, JAMU Brno, 2000.
 • BERLIOZ, Hector. Paměti. SNKL Praha, 1965.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H40081z