HF0118z Základy herectví

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lubomíra Sonková (cvičící)
Garance
Mgr. Lubomíra Sonková
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:05 009
Předpoklady
Úspěšně složené přijímací zkoušky na obor Zpěv a tvůrčí přístup k zadaným úkolům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretický a praktický úvod, který vede posluchače k vytvoření dramatické postavy. Zbavit posluchače strachu, trémy, studu.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v teorii hereckých technik, pracovat s pozitivními i negativními emocemi, alespoň do určité míry zvládne trému a stud, bude schopen kreativního myšlení.
Osnova
 • Teoretické přednášky vyučujícího (psychofyzická technika, dynamický stereotyp postavy, dynamický temporytmus:
 • - pohybové prvky (správné uvolnění a napětí, chůze, sedy, lehy, dřepy, gestikulace)
 • - herecké etudy
 • - kolektivní herecké etudy
 • - rozvíjení fantazie a seznámení se se stylizací
 • - umění slyšet hudbu
 • - chování na koncertním pódiu, děkování
 • - vztahy k okolí, k partnerovi, rekvizitě
 • - imaginární rekvizita
Literatura
  doporučená literatura
 • Ryszard Boleslawski : Herectví: šest prvních lekcí Praha Československé filmové nakladatelství 1948
 • Doc. Ivan Letko: Na ceste k herectvu VŠMU divadelná fakulta 1986
 • Václav Martinec: Herecké techniky a zdroje herecké tvorby. nakl. Pražská scéna IPOS , Vyšší odborná škola herecká Praha 2003 ISBN 80-86102-38-6
 • Anna Hostomská: Průvodce operní tvorbou – nakl. BRNO SVAN 2018 ISBN 978-80-205-0637-5
Výukové metody
- cvičení, kolektivní výuka
- metody vytváření dovedností a metody dovednostně praktické
- metody inscenační a situační
- diskuzní metody
Metody hodnocení
Zápočet na základě 70 % účasti ve výuce, tvůrčího přístupu k zadaným úkolům, předvedení min. 5 hereckých etud.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0118z