HF0059z Operní seminář I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Zbavitel
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky a studium na HF JAMU
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zabývá interpretační problematikou jednotlivých operních titulů od baroka po díla 20. století.
Nedílnou součástí semináře je podrobný úvod do interpretační problematiky a studia opery ( dramaturgie, inscenační tým, úloha dirigenta a sbormistra v inscenačním týmu od úvodu do studia po závěrečnou derniéru inscenace.
Seminář sleduje novinky z inscenování operních titulů v českých divadlech a na zahraničních operních produkcích.
Součástí seminářů je hodnocení operních inscenací, které posluchači shlédli v divadlech příp. televizních přenosech.
Semináře přihlížejí k operní produkci ND Brno, kde mají posluchači možnost pasivního sledování studijního procesu.
Konkurzem vybraní posluchači potom mají možnost získat praxi jako asistenti dirigenta nebo sbormistra.
Seminář akcentuje českou operní tvorbu, ve čtvrtém cyklu především dílo Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy absolvování semináře by měly obsahovat prohloubení znalostí o operní tvorbě v různých stylových obdobích.
Zdokonalit orientaci v organizování operního zkouškového procesu a získat schopnost pracovat s detaily, složitými ansámbly a velkými plochami.
Získané zkušenosti by měly usnadnit další umělecký vývoj posluchače a jeho praktické směřování. Prvním impulsem může být právě asistentská činnost v operních souborech nebo symfonických tělesech.
Syllabus (in Czech)
 • - V zimním a letním semestru jsou studována díla: - vrcholného baroka a klasicismu
 • - operní tvorba romantismu a vrcholných děl ruské operní tvor by
 • - operní tvorba přelomu 19. a 20. století
 • - operní tvorba 20. století.
 • - Semináře přihlížejí k dramaturgii NDB.
 • - Stěžejní díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů
 • - Aktuální novinky operních inscenací, které v průběhu obou semestrů shlédli posluchači v divadlech ev. televizních přenosech.
 • - Hodnocení inscenací
Literature
  required literature
 • VOGEL Jaroslav - Leoš Janáček- Život a dílo, Státní hudební nakladatelství Praha 1963
  recommended literature
 • ZBAVITEL Jan - Interpretační poznámky ke studiu inscenací Leoše Janáčka I.díl ( Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky), Ediční středisko JAMU 2010
 • LAPŠIN Ivan - Ruská hudba, Vydavatelství Za svobodu, Praha 1947
 • ŠÍP Ladislav - Česká opera a její tvůrci, Editio Supraphon, Praha 1983
 • BING Rudolf - 5000 večerů v opeře, Editio Supraphon, Praha 1984
 • Werfel Franz - Verdi - román opery, Odeon Praha 1967
 • HOSTOMSKÁ Anna - Průvodce operní tvorbou, Nakladatelství Svoboda - Libertas Praha 1993
 • STRAVINSKIJ Igor - Kronika mého života, Orbis Praha 1957
Teaching methods (in Czech)
- Přednáška
- Studium a konfrontace nahrávek různých inscenací
- Hodnocení inscenací
Assessment methods (in Czech)
- za zimní semestr - zápočet - podmínka udělení zápočtu je 70% účasti na semináři
- při účasti 60-69% je pro udělení zápočtu 5 stran seminární práce
- při účasti 50-59% je pro udělení zápočtu 8 stran seminární práce
- při účasti pod 50% zápočet není udělen
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0059z