H6034Nz Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. MgA. Marcela Jelínková (lecturer)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (lecturer)
MgA. Libuše Pančochová (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolvování bakalářského studia příslušného oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, B-HUDUM)
 • Violin (programme HF, N-HUDUM)
 • Bass (programme HF, B-HUDUM)
 • Bass (programme HF, N-HUDUM)
 • Cello (programme HF, B-HUDUM)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
 • Viola (programme HF, B-HUDUM)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
Literature
 • Repertoár různého slohového období. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H6034Nz