H6034Nz Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. MgA. Marcela Jelínková (lecturer)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (lecturer)
MgA. Libuše Pančochová (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
H6034Nz/HS: Thu 8:30–11:30 202, Fri 10:30–12:00 204, V. Hollý, R. Lichnovská
H6034Nz/KO: Wed 8:30–10:00 110, M. Jelínková
H6034Nz/VC: Thu 15:00–18:00 204, R. Lichnovská
H6034Nz/VI: Wed 16:15–19:15 204, L. Pančochová
Prerequisites (in Czech)
absolvování bakalářského studia příslušného oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
Literature
  • Repertoár různého slohového období. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H6034Nz