H60076z Physiology and Hygiene of Voice

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Radan Havlík (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Radan Havlík
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Zápis do 1. roč. oboru Zpěv.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, B-HUDUM)
 • Singing (programme HF, Opdir:M5)
Course objectives (in Czech)
Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka. Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu:
- umět popsat anatomickou stavbu hlasotvorného ústrojí
- znát vyšetřovací metody hlasotvorného ústrojí
- umět popsat funkci hlasivek a násadové trubice
- schopen popsat fyziologii a tvorbu hlasu, druhy a vlastnosti hlasu a specifikovat zpěvný hlas
Syllabus (in Czech)
 • Osvojení si základních znalostí funkce hlasotvorného orgánu člověka.
 • Základy abnormálních funkcí hlasotvorného aparátu z hlediska hlasového profesionála.
 • - pochopení základních pojmů akustiky týkajících se a souvisejících s lidským hlasem
 • - rozbor anatomické stavby hlasotvorného ústrojí
 • - demonstrace základních vyšetřovacích metod hrtanu
 • - shlédnutí videokazety "Laryngoskopie a Laryngostroboskopie"
 • - základní rozbor fyziologie hrtanu
 • - vysvětlení funkce hlasivek ve vztahu k jejich kmitání
 • - pochopení funkce násadní trubice (Purkyňova prostoru) a jeho vztahu k barvě hlasu
 • - fyziologie hlasu a jeho základní aspekty
 • - tvorba hlasu a základní teorie vzniku hlasu
 • - vývoj hlasu - fylogenetický i ontogenetický
 • - vlastnosti hlasu
 • - druhy hlasu
 • - zpěvní hlas - jeho vymezení a odlišnosti od hlasu mluvního
Literature
 • Kollár, A.: Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie. Poruchy hlasu - základy fyziologie hlasu, diagnostika, léčba , reedukace a rehabilitace. Unitisk, Praha 1996. info
 • Wendler,J., Seidner, W.: Lehrbuch der Phoniatrie. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Leipzig 1993. info
 • Miller, D..G.: Resonance in Singing. View Press, June 2008. 130 s. ISBN: 978-0-9755307-5-7
 • Dršata, J. et al.: Foniatrie - Hlas. Tobiáš 2011. 321 s. ISBN: 978-80-7311-116-8
Teaching methods (in Czech)
- kolektivní výuka
- přednáška a cvičení
- práce s obrazem, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70% účast ve výuce, znalost probrané látky.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60076z