H601853z Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
prof. MgA. František Novotný (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
doc. Mgr. Jan Řezníček (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
H601853z/HS: Mon 17:30–18:15 202, Wed 13:30–14:15 202, Thu 14:00–14:45 201, F. Novotný, M. Vacek, P. Wallinger
H601853z/KO: Tue 17:00–18:30 203, M. Jelínek, M. Švestka
H601853z/VI: Tue 16:45–17:30 110, Thu 15:00–15:45 110, J. Řezníček, D. Šlechta
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, B-HUDUM)
 • Violin (programme HF, N-HUDUM)
 • Bass (programme HF, B-HUDUM)
 • Bass (programme HF, N-HUDUM)
 • Cello (programme HF, B-HUDUM)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
 • Viola (programme HF, B-HUDUM)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
  přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
  (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literature
 • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, nejlépe z období klasicismu, raného romantismu, příp. baroka. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H601853z