H601853z Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
prof. MgA. František Novotný (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601853l Chamber Play I )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, B-HUDUM)
 • Bass (programme HF, B-HUDUM)
 • Cello (programme HF, B-HUDUM)
 • Viola (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
  přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
  (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literature
 • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, nejlépe z období klasicismu, raného romantismu, příp. baroka. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/H601853z