H60262Mz Movement Training I

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Dofek (lecturer)
BcA. Dagmar Entrová (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:50–18:25 007/A
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60262Ml Movement Training I )
Předpokladem absolvování předmětu jsou základní pohybové schopnosti a předchozí základní pohybová příprava.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
praktické seznámení s technikou španělských tanců -flamenga a její následné zdokonalování ve druhém semestru nácvik vybraných španělských tanců a jejich choreografií poznat některé choreografické principy a naučit se funkčně využívat základní choreografické tvary

Syllabus (in Czech)
 • Pohybová průprava a zvládnutí dané taneční problematiky.

  technika španělských tanců -
  zapateo - dupy celým chodidlem (dup, dvojdup, trojdup, čtyřdup, pětidup)
  dupy špičko-patové (dvojdup, trojdup, čtyřdup)
  vedení paží ve španělských tancích (port de bras en dehors, en dedans)
  choreografie španělských tanců - bolero de Torrent rumba
  sevillanas farruca
  alegrias bulerias
  choreografie - funkční využití principu symetrie a asymetrie
  funkční využití kontrastu mezi pohybem a klidem
  funkční využití kontrastu mezi pohybem a protipohybem
  funkční využití splývání jednoho pohybu s druhým
  funkční využití násobení pohybu
  základní choreografické tvary v horizontální rovině (kruh, řada, čtverec, trojúhelník) a jejich funkční využití
  technika flamenca - zapateado ( farruca)
  vedení paží (soleares)

  rozbor viodeprojekce A. Gades - Carmen, Čarodějná láska
Literature
 • Urbanová, Emílie: Španělské tance. Praha, 1983. info
 • Mlíkovská, Jiřina: O choreografii. Praha, 1996. info
 • Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec. Praha, 1964. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60262Mz