H60275z Work with Actors III

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Alena Vaňákova (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60274z Work with Actors II && EVER ( H60275l Work with Actors III )
Zakončený 2. ročník studia operní režie a absolvovaný předmět Práce s hercem II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Práce na hereckých postavách přidělených projektů KO. Vytváření a budování vztahů a situací v rámci mizanscény. Práce na činoherním textu. Dramatické a textové úpravy. Vytváření charakteristik postav. Přístupy režiséra k herci, pravdivé vyjádření obsahu hudby a textu a jejich propojení hereckými přirozenými prostředky.
Literature
  • Tetauer, Frank : Drama a jeho svět. Praha 1942. info
  • Pokorný, Jaroslav : Složky divadelního výrazu. Praha, 1946. info
  • Osolsobě, Ivo : Divadlo,které mluví, zpívá a tančí. Praha, 1974. info
  • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény. Národné divadelné centrum Bratislava, 1998. info
  • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény II. Divadelný ústav Bratislava, 1999. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky. Rozbor dramatického textu, vytváření variací na různé dramatické situace (stylizace, realistické vedení postav atd.).
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H60275z