H40082FAz History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40082FAl History of the Instrument and its Repertory I )
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - První zmínky o plátkových nástrojích šalmajovitých.
  - Bomharty jako předchůdci fagotu.
  - Phagotum - první primitivní fagot.
  - Vznik a uplatnění dulcianů.
  - Vývoj fagotu v 17. a 18. století.
  - Nejstarší užití a uplatnění fagotu.
  - Barokní literatura.
  LS
  - Německý fagot - typ Heckel.
  - Francouzský fagot - odlišnosti obou typů.
  - Uplatnění Böhmova systému.
  - Výrobci fagotů u nás a ve světě.
  - Stavba moderního fagotu.
  - Rozsah a uplatnění fagotu.
  - Tvoření tónu - fagotový strojek - hlasivka.
  - Literatura klasicismu pro fagot.
Literature
 • Langwill, L.G. : The Basson. Royal Music Assoc., Londýn 1940. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
 • Kratochvíl, J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů. SPN, Praha 1971. info
 • Joppig, G. : J. Püchner - Spezia - Holzblas - Instrumentenbau, Wiesbaden 1997. info
 • Jakubec, J. : Fagotová hlasivka. JAMU, Brno 1970. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H40082FAz