H65004z Playing the alto trombone I

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H65004l Playing the alto trombone I )
Studium oboru Hra na trombon
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Výběr studovaných skladeb je možno částečně upravit dle disposic studenta, orientačně by však měl být zařazen do těchto okruhů trombonové literatury:

  Český anonymus: Sonáta
  G. Ch. Wagenseil: Koncert Es dur
  výběr z orchestrálních partů: W.A. Mozart: Requiem, R.Schumann: Symfonie č. 2,
  L.v. Beethoven: Symfonie č. 5 a č. 9
Literature
 • M.Hejda: Přípravná škola hry na trombon (transkripce pro altový trombon P.Janda). info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, praktická výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H65004z