H60082z Voice Training II

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jaromír Novotný (lecturer)
doc. Mgr. Marta Beňačková (lecturer)
MgA. Marta Reichelová (lecturer)
Mgr. Vladimíra Šmukařová Spurná (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60082l Voice Training II )
Rozvojeschopný hlasový aparát a procvičování základních pěveckých návyků.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základní seznámení s problematikou zpěvního hlasu. Prohlubování pěveckých dovedností, návyků a jejich uplatnění v profesionální praxi.

Syllabus (in Czech)
 • Získání základních dovedností v oblasti sólového zpěvu a to jak po stránce teoretické tak i praktické.

  Posluchač se seznámí se základními principy správného dýchání a nasazení tónu, rezonance hlavové a hrudní. Vedle hlasových a dechových cvičení je možno přistoupit ke zpěvu lidových písní, např. F. Sládek : Poklad, L. Janáček : Moravská lidová poezie v písních, Slezské písně atd.
  Zpěv vokalíz a jednodušších písní dle hlasových možností posluchače: posluchač se seznámí alespoň v kostce s písňovou literaturou klasicismu a novoromantismu (Vaccai, Concone, výběr písní z Alba klasiků E. Destinové, Alba pro výchovu zpěváků atd.).
Literature
 • Holečková-Dolanská, J. : Hlasová výchova pro posluchače dirigování a operní režie. SPN, Praha 1959. info
 • Seemon, M. : O lidském hlasu. Orbis, Praha 1963. info
 • Martinssenová -Lohmannová, F. : Vzdělaný pěvec. KORA 1994. info
 • Soukup, J. : Hlas, zpěv, pěvecké umění. SNKLHU, Praha 1959. info
 • Blanka Morávková:Metodika zpěvu - JAMU, Brno 2008. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H60082z