H60345z Repertoire Study with Piano III

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Galina Alechkevitch (lecturer)
doc. MgA. Jan Král (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Králová (lecturer)
Mgr. Giovanna Spáčilová (lecturer)
doc. MgA. Marta Vašková (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60345l Repertoire Study with Piano III )
Min. 70 % účast ve výuce a zvládnutí požadovaného repertoáru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava na absolventský bakalářský koncert v rozsahu nejméně 30 minut.

Syllabus (in Czech)
 • Spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě absolventského bakalářského koncertu.

  Pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem - klavíristou připravují
  studenta ke koncertnímu vystoupení - absolventskému bakalářskému půlrecitálu.

  Pedagog - klavírista pracuje se studentem i samostatně na dalším rozvíjení interpretačních schopností studovaných skladeb období od barokních árií až po písňovou literaturu 21. století (důraz na frázování). Při studiu písňových cyklů - další prohlubování komorní souhry klavíristy se studentem. Zaměřit se na ztvárnění samostatného názoru na interpretaci jednotlivých písní a jejich spojení v hudební celek.
Literature
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/H60345z