H60309z Stage Design I

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60309l Stage Design I )
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Technologie jeviště: portál, forbína (předscéna), opona (různé typy a jejich možnosti), podlaha (typy jevištních koberců, krytin), horizont, prospekt, šála, sufita, tahy, točna a její možnosti (sklon), šikma, kombinace šikmy, jevištní vozy a točny, praktikábly (typizace rozměrů), schody (předepsané rozměry), rámované kulisy (zavěšované nebo stavěné), práce se zrcadly. Nábytek: rozlišování nábytku z historického hlediska, základní rozměry (židle, stůl, postel).
Literature
  • Kouřil, M. : O malém jevišti. Orbis, Praha 1955. info
  • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
  • Svoboda, J. : Tajemství divadelního prostoru. Odeon, Praha 1990. info
  • Kolegar, Jan : Historie scénických technologií. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/H60309z