H60187NDz Chamber Play II

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
doc. František Kantor (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60185NDz Chamber Play I && EVER ( H60187NDl Chamber Play II )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Bassoon (programme HF, N-HUDUM)
 • Flute (programme HF, N-HUDUM)
 • Oboe (programme HF, N-HUDUM)
 • Clarinet (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
  * Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):

  Fitelberg,J.: D5 Rukopis
  Cón,K.: Obrazy pro D5 Rukopis
  * Skladby pro příležitostná seskupení:
  Benda,F.: Trio G dur 2fl, pf International
  Gebauer,F.R.: 3 Tria pro fl,cl a fgt Musica,Budap
  Hasse,J.A.: Triosonata pro fl,fgt a bc Nagels Verlag
  Bozza,E.: Divertissements pour 3 bassons Leduc
  Thuner,E.: Divertissement op.32 pro ob a kytaru Hofmeister
  Matys,J.: Poetické věty pro fl,cl a kytaru Supraphon
  Mozart,W.A.: Flötenquartette KV 285,285a,285b,298 Bärenreiter
  Ištvan, M.: Partita pro fl, cl a fgt rukopis

  LS

  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.

  * Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Bárta,J.: D5 Rukopis
  Kohoutek,C.: Minuty jara pro D5 ČHF,Praha
  * Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach,W.F.: Trio G dur pro 2 fl a violu
  Gambini,G.G.: 6 Trios für 2 Flöten und Viola, 5814
  Bartók,B.: Kontrasty pro cl,vn a klavír
  Stamm, H.A.: Concertino fl+Violino+klavier
  Massa,A.de: Concertino pro fl, ob a klavír
  Martinů,B.: Promenády pro fl,vn a cembalo
  Piňos,A.S.: Karikatury pro fl,bcl a klavír
  Pablo,L.de: Coral op.2,fl,ob, bsn,hn,tpt,trb
  Stravinsky,I.: Octet fl,cl,2tpt,2trb,2bsn
  Varese,E.:Octandre fl,ob,cl,bsn,hn,tpt,trb,db
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Sirker U. : Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Franěk M. : Základní mechanismy vnímání rytmu ( Hudební věda, 25, 1988 ). info
 • Dušek B. : Dialektika metra, tempa, hybnosti, rytmu a melodie v hudebních skl. (OM, 1978 ). info
 • Zenkl L. : Pověry a problémy intonace ( Hudební rozhledy, 17, 1964 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60187NDz