H70084Az Playing the saxophone I

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
2/0. 7 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Rostislav Fraš (lecturer)
Guaranteed by
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení role saxofonu v jazzu, hlubší seznámení s jednotlivými jazzovými styly a typy frázování, artikulace ap. Možnosti improvizace, rozvoj kreativity.

Teaching methods (in Czech)
Tématické konzultace, praktické ukázky, práce se stěžejními jazzovými nahrávkami atd.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 7 z 14.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H70084Az