HF0100l Collaboration with the National Theatre Brno I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umožnit studentům úzký kontakt s praxí a dát jim možnost stát se součástí uměleckých procesů v Národním divadle Brno (NdB). Studenti mohou navštěvovat zkoušky a účastnit se řešení množství problémů, které se váží k nastudování inscenace. Cílem předmětu je seznámit studenty s chodem operního divadla, systémem práce a tvořivými procesy přímo na půdě renomované instituce. Studenti, kteří projdou konkurzem, mohou zastávat funkci asistenta dirigenta, případně režiséra, a dostanou se tak do blízkého kontaktu s profesionálními umělci při výkonu jejich povolání.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- pochopit principy fungování divadla
- analyzovat náplň práce zaměstnanců divadla (režisér, dirigent, dramaturg, scénograf, herec, osvětlovač, jevištní technik a další)
- sledovat a analyzovat práci dirigenta, režiséra, zpěváků a dalších tvůrčích pracovníků
- uvědomovat si a sledovat psychologii jednání a vztahů uměleckých a neuměleckých pracovníků divadla
Syllabus (in Czech)
 • Osnova:
 • - organizace práce v divadle
 • - vnitřní tvůrčí procesy
 • - analýza těchto procesů
 • - psychologie komunikace
 • - vnímání a analýza průběhu hudebního nastudování
 • - vnímání a analýza režijní a dramaturgické koncepce děl
 • - práce s partiturou a režijní knihou
Literature
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Divadlo nesmí býti lidu komedií": Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně = "Theatre must not be comedy for the people" : Leoš Janáček and the National Theatre in Brno. Druhé doplněné vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. ISBN 978-80
 • VĚŽNÍK, Václav. Zpívali v Brně. [I], Divadlo Na hradbách 1882-1944. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-021-0.
 • JANĚKOVÁ, Adéla. Organizace provozu souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. 2008. Akademická práce.
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studentů, praxe, stáž
Assessment methods (in Czech)
Studenti získají zápočet za minimálně 10 vyučovacích hodin strávených na zkouškách v Národním divadle Brno. Účast se kontroluje na základě docházkové knihy umístěné v divadle. V případě nedostatečné účasti není možné ji nahradit jinou formou a student musí prědmět opakovat.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/HF0100l