H60231LRl Methodology II

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Martin Novák, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60231LRz - Metodika II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na lesní roh a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o literatuře lesního rohu z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Syllabus (in Czech)
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, (volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku - volba techniky nádechů vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování,kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní pedagogové lesního rohu, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literature
  required literature
 • Kubát, V. - Tvrdý, O.: Základy hry na lesní roh. Supraphon, Praha 1969.
  recommended literature
 • Farkas, P.: Umění hry na žesťové nástroje. Indiana 1960.
  not specified
 • Stibor, J.: Metodika hry na lesní roh. Brno 2003
 • Kaucký, E.: Škola hry na lesní roh. Orbis 1952
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Schuller, G.: Horntechnique. Oxford University Press 1962
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60231LRl