H60153Zl Performing Seminar II

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Roman Novozámský
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvovaný předmět H60153Zz - Interpretační seminář II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Příprava studenta na veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti zde prezentují své umění interpretace a vlastní umělecký záměr. Formou diskuse mezi studentem, pedagogy a posluchači je konfrontován jejich umělecký názor s důrazem na osobitý tvůrčí přístup a schopnost formulace interpretační koncepce. Dalším cílem je rozvoj poslechového vnímání s důrazem na sebereflexi a schopnost kriticky zhodnotit umělecký výkon.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- veřejně prezentovat své interpretační umění;
- analyzovat umělecký výkon;
- obhájit vlastní interpretační názor;
- popsat problematiku veřejného vystupování;
- navrhnout vhodnou formu zkvalitňování úrovně veřejného vystupování;
- srozumitelně sdělit své odborné názory;
Syllabus (in Czech)
 • - povinná vystoupení studentů
 • - nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před veřejnými bodovanými koncerty
 • - diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • - rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literature
  recommended literature
 • MCGILL, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Suchý, F.: Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické a klasické. Sborník JAMU, VI. Brno 1972. info
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992. info
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Individuální výběr literatury o prezentovaném díle, jeho skladateli a okolnostech vzniku.
Teaching methods (in Czech)
pódiové vystoupení, vedení diskuse
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60153Zl