H60152A New Music Performance I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Martin Smolka (lecturer)
Guaranteed by
prof. Martin Smolka
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Pohotovost, flexibilita, dobrý sluch a zdatnost ve hře z listu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Základní vhled do specifické interpretační problematiky soudobé hudby, získání praktických dovedností pro uplatnění v koncertním provozu nové hudby doma i v zahraničí.

Syllabus (in Czech)
 • Základní seznámení s typy a druhy soudobé hudební kompozice a s jejich interpretačními specifiky. Hlavní činností je hra na nástroj v ensemblu. Postup - slovní výklad, navazuje studium notového zápisu a vysvětlivek, osvojování jednotlivých hráčských technik na detailu a na krátkých úsecích, následně poslech daného úseku z nahrávky. Jednou za semestr nastudování celé skladby nebo části skladby a, pokud možno, veřejné vystoupení.

  Letní semestr 1:
  1) Aleatorika - pojem, notace a interpretační specifika; jména skladatelů
  2) John Cage - indeterminancy (neurčenost) - pojem, notace, interpretace
  3) Témbrová hudba - zvláštní druhy hry na daném nástroji, různé notace; jména skladatelů
  4) Mikrointervaly - hra mikrointervalů na nástroji, notace, různé funkce mikrointervalů; jména skladatelů
  5) Minimal music - fázový posun, Terry Riley: In C (pravidla interpretace), další metody a pojmy; jména skladatelů
  6) Grafická notace, slovní partitury, notační zvláštnosti různého druhu; čtení vysvětlivek a orientace v cizojazyčné terminologii, dekódování nestandardního zápisu
Literature
 • Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998. info
 • Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2), česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
 • Musik Konzepte (jednotlivé svazky pro probírané autory) Edition Text+Kritik, Gmbh, München 1981 The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
 • DeLIO, Thomas (ed.): The Music of Morton Feldman. Excelsior Music Publishing Company, New York 1996. info
 • FERNEYHOUGH, Brian: Collected Writings, Harwood Academic Publishers, 1995. info
 • KLÜPPELHOLZ, Werner: Mauricio Kagel 1970-1980, DuMont, Köln 1981. info
 • PRITCHETT, James: The Music of John Cage. Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne, 1993. info
 • SAXER, Marion: Between Categories. Studien zum Komponieren Morton Feldmans von 1951 bis 1977. info
 • MusikKonzepte - podle probíraných skladatelů. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60152A