H60109FLl Instrument Playing - graduation project III

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/2/0. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60109FLz- Hra na nástroj III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Learning outcomes (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
 • Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Flétna sólo:
  Bach, J. S.: Partita
  Hindemith, P.: Acht Stücke
  Ferroud, P-O.: 3 Pieces for Solo Flute
  Karg-Elert, S.: Chaconn
  Yun, I.: Etude No.5
 • Sonáty:
  Prokofjev, S.
  Martinů, B.
  Dubous, P. M.
  Jirák, K. B.
  Schulhoff, E.
 • Přednesy:
  Taffanel, P.: Fantasy on Der Freischütz
  Kapr. J.: Variace
  Borne, F.: Carmen Fantasy
  Briccialdi, G.: Carnival of Venice op. 77
  Schubert, F.: Introdukce a variace na píseň Trockne Blumen
 • Koncerty:
  Reinecke, C.
  Jolivet, A.
  Penderecki, K.
  Bach, C. Ph. E.
  Blodek, V.
  Suchý, F.
Literature
  recommended literature
 • Stevens, R.: Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967.
 • Winn, R.: High Performance Flute 2005
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992.
 • Valade, P. A.: Flûte et Créations, Paris: G. Billaudot, 1990
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60109FLl