H60102FLl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvovaný předmět H60102FLz - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:N)
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb flétnového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla flétnového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Syllabus (in Czech)
 • Všestranný rozvoj již dosažené úrovně a její použití v oblasti virtuózního repertoáru a interpretace.
 • Flétna sólo:
  Francaix, J.: Suite
  Jolivet, A.: Cinq Incantantion
  Levinas, M.: Froissements d´Ailes
  Ištvan, M.: Canto III.
 • Přednesy:
  Copland, A.: Duo for Flute and Piano
  Francaix, J.: Divertimento
  Grossman, J.: Natalis solis invicti
  Jolivet, A.: Chant de Linos
  Novák, J.: Choreae
 • Sonáty:
  Burton, E., Damase, M., Dřízga, E., Jolivet, A., Woytowicz, B., Piston, W.
 • Koncerty:
  Jolivet, A., Nielsen, C., Penderecki, K., Řehoř, B.


  LS
  Dosažení vysokého stupně hráčské úrovně a jeho komplexní využití v různých stylech. Avantgardní praktiky v interpretaci soudobé hudby.
 • Flétna sólo:
  Varése, E.: Density 21,5
  Fukushima, K.: Mei
  Berio, L.: Sequenza
 • Přednesy:
  Bozza, E.: Trois Impressions
  Villa-Lobos, H.: Assobio a Jato
  Bariller, R.: Le Martyre de Marsyas
  Feld, J.: Fantaisie Concertand
  Bodorová, S.: Panamody
 • Sonáty:
  Bitsch, M., Boulez, P., Szeligowski, A., Sancan, P.
 • Koncerty:
  Ibert, J., Páleníček, J., Schäfer, F., Feld, J., Kapr, J.
Literature
  recommended literature
 • Ádorján, A. / Meierott, L.: Lexikon der Flöte 2004.
 • Weidlich, R.: Perfektes Flötenspiel Der natürliche Weg, Kassel: Bärenreiter, 2005
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Briatková, E.: Neformálne techniky flautovej hry v modernej hudbe. JAMU (diplomová práce),Brno 1990.
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60102FLl