H85024A Dissertation Supervision

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
Jazz Interpretation Department – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Diploma familiarization with the methodology and technology diploma thesis
Syllabus
 • Choice of thesis topic and methodological assumptions.
 • The structure of this thesis.
 • Work with information resources (information centers, research, links, quotes).
 • Formal characters and finish the thesis.
 • The technique of the thesis.
Literature
 • Hudec, Vladimír. Diplomová práce. Metodická příručka. Brno, JAMU, 1995. 22. s.
 • Kuldová, Olga. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha, Fortuna, 1999. 79 s.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha, Český normalizační institut, 1997.
 • Pech, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. 31 s.
 • Nekuda, Jaroslav – Antonín Slaný. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita, 1993. 64 s.
 • Bokůvková, Vlasta – Jana Jindrová. Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovy. 2. upr. vyd. Plzeň, Západočeská univerzita, 1998. 59 s.
 • Pokorný, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno, Akademické nakladatelství CERM, 1994. 71 s.
Teaching methods
Exercise - 1 h
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H85024A