H60229 Metodika I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Patrick Vacík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
a) nabídnout celkový přehled metodických postupů výuky na ZUŠ
b) popsat základní a následné metodické postupy výuky technických problematik spojených s nástrojem, tzn. sezení, postavení rukou, technika pravé a levé ruky
c) seznámit studenta s dostupnou literaturou a naučí jej ji používat ve vhodném ročníku ZUŠ
d} poskytnout studentovi celkový přehled o kytarových školách - historie, analýza, praxe
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen
a) popsat základní metodické postupy výuky na ZUŠ, tzn. sezení u nástroje, postavení pravé a levé ruky, technické problematiky rukou a jejich řešení, individuální přístup k žákům, apod.
b} analyzovat literaturu nástroje a správně ji aplikovat do výuky různých ročníků ZUŠ
c} ukázat znalost předních cizojazyčných a českých kytarových škol (jejich historie, analýza a uplatnění v praxi)
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • Kritéria výběru talentovaných žáků a práce s nimi, výběr školy, nástroje ad.
 • Správné sezení a držení nástroje a korekce chyb
 • Technika pravé ruky - úhoz dopadem a bez dopadu
 • Technika levé ruky - výměny poloh
 • Způsoby nácviku stupnic - chromatických a diatonických
  provádění melodických ozdob
 • Provádění zvláštních technik: arpeggia, pizzicata, rasgueada, flažoletů apod.
Literatura
  doporučená literatura
 • Emilio Pujol: Dilema o tvoření tónu na kytaru, Ed.Musiciones, Madrid 1958
 • iří Köhler: Umění kytarové hry, Panton, Praha, 1984
 • Abel Carlevaro: Schule der Gitarre, ed. Chanterelle, ECH716, Heidelberg, 2001
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60229