H601654l Interpretační seminář I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Štěpán Švestka (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Miloš Vacek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601654z - Interpretační seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava studenta na veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti prezentují nastudované skladby před pedagogy a studenty. Následně je mezi studentem, pedagogy a posluchači konfrontován formou diskuse jejich umělecký názor. Seminář přispívá k rozvoji samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace.
Výstupy z učení
Student dokáže veřejně prezentovat své interpretační umění
Analyzovat umělecký výkon
Zdůvodnit svůj interpretační přístup
Popsat problematiku veřejného vystupování
Prezentovat své odborné názory
Osnova
 • Povinná vystoupení studentů
 • Nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před veřejnými koncerty, interpretačními soutěžemi, konkurzy do orchestrů
 • Diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • Rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literatura
  doporučená literatura
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Podhradská, V., Skladaný, J: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava, VŠMU, 1988
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon 1990
Výukové metody
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskuzí
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Povinnost minimálně jednoho vystoupení za semestr.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601654l