H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Martin Smolka (přednášející)
Garance
prof. Martin Smolka
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Pohotovost, flexibilita, dobrý sluch a zdatnost ve hře z listu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní vhled do specifické interpretační problematiky soudobé hudby, získání praktických dovedností pro uplatnění v koncertním provozu nové hudby doma i v zahraničí.

Osnova
 • Základní seznámení s typy a druhy soudobé hudební kompozice a s jejich interpretačními specifiky. Hlavní činností je hra na nástroj v ensemblu. Postup - slovní výklad, navazuje studium notového zápisu a vysvětlivek, osvojování jednotlivých hráčských technik na detailu a na krátkých úsecích, následně poslech daného úseku z nahrávky. Jednou za semestr nastudování celé skladby nebo části skladby a, pokud možno, veřejné vystoupení.

  Letní semestr 1:
  1) Aleatorika - pojem, notace a interpretační specifika; jména skladatelů
  2) John Cage - indeterminancy (neurčenost) - pojem, notace, interpretace
  3) Témbrová hudba - zvláštní druhy hry na daném nástroji, různé notace; jména skladatelů
  4) Mikrointervaly - hra mikrointervalů na nástroji, notace, různé funkce mikrointervalů; jména skladatelů
  5) Minimal music - fázový posun, Terry Riley: In C (pravidla interpretace), další metody a pojmy; jména skladatelů
  6) Grafická notace, slovní partitury, notační zvláštnosti různého druhu; čtení vysvětlivek a orientace v cizojazyčné terminologii, dekódování nestandardního zápisu
Literatura
 • Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998. info
 • Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2), česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
 • Musik Konzepte (jednotlivé svazky pro probírané autory) Edition Text+Kritik, Gmbh, München 1981 The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
 • DeLIO, Thomas (ed.): The Music of Morton Feldman. Excelsior Music Publishing Company, New York 1996. info
 • FERNEYHOUGH, Brian: Collected Writings, Harwood Academic Publishers, 1995. info
 • KLÜPPELHOLZ, Werner: Mauricio Kagel 1970-1980, DuMont, Köln 1981. info
 • PRITCHETT, James: The Music of John Cage. Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne, 1993. info
 • SAXER, Marion: Between Categories. Studien zum Komponieren Morton Feldmans von 1951 bis 1977. info
 • MusikKonzepte - podle probíraných skladatelů. info
Výukové metody
Hromadná přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60152A