H40088TRl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Robert Kozánek
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H40088TRz - Dějiny a literatura nástroje II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení studenta s historií svého nástroje. S jeho používáním v dobových souvislostech, použití trombonu v různých prostorách a k různým příležitostem. Předmět navazuje na předchozí ročník a dále rozvíjí znalosti z historie nástroje. Zabývá se zejména funkcí a využitím trombonu od klasicismu po současnost. Dále předmět podrobně mapuje vývoj nástroje, jeho rozličné využití v různých epochách od klasicismu po současnost. Dalším cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře nástroje vzniklé v období klasicismu až po nejmodernější trombonový repertoár.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby;
- popsat vývoj tvaru nástroje v historických souvislostech;
- vyjmenovat první výrobce trombonu;
- prokázat základní přehled v použití nástroje v historických epochách;
- vysvětlit historické souvislosti používání trombonu, jeho největší rozmach i úpadek v používání nástroje;
- popsat současné výrobce trombonů i příslušenství a jejich charakteristické vlastnosti;
- pojmenovat charakteristiku, výhody a nevýhody snižcového a klapkového trombonu;
- orientovat se v detailním přehledu trombonové literatury (sólové, komorní i orchestrální);
- vysvětlit základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení);
Syllabus (in Czech)
 • Zvuková charakteristika a tvar roztrubu základních historických typů nástroje.
 • Použití nástroje: Alta, hudba renesanční
 • Použití nástroje: Městští pištci, dvorní kapely
 • Použití nástroje: Pozounéři
 • Použití nástroje: Věžní hudba, baroko
 • Použití nástroje: Věžní hudba v Brně
 • Shrnutí látky předmětu Dějiny a literatura nástroje I
 • Trombonová literatura v období klasicismu.
 • Trombonová literatura v období romantismu.
 • Trombonová literatura ve světové hudbě 20. století.
 • Trombonová literatura v české a slovenské hudbě 20. století.
 • Literatura pro sólový altový trombon.
 • Nejznámější orchestrální sóla (5-10).
 • Trombonové soubory, žesťový kvintet.
 • Nejvýznamnější historické i současné osobnosti ve hře na trombon.
 • Nejvýznamnější výrobci a oblíbené značky trombonů.
Literature
  required literature
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno. info
  recommended literature
 • Herbert T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Guion D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960. info
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H40088TRl