H60228FL Methodology I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Syllabus (in Czech)
 • 1. Popis příčné flétny, postoj při hře, držení nástroje. Historie mechanizace flétny. Použité materiály k její výrobě. Popis konstrukce nástroje. Akustické principy flétnového zvuku. Hra vestoje, hra vsedě. Údržba a jednoduché opravy. Nácvik rozebrání a opětovného složení flétny.
  2. Tvoření tónu. Funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva. Aktivace rezonančních dutin. Faktory ovlivňující zvukovou kvalitu. Historický pohled na metody tvoření tónu. Srovnání hry na flétnu, altovou flétnu a pikolu.
  3. Interpretace hudby 17. a 18. století. Dynamika. Tempo. Artikulace. Inegalité.
Literature
 • Toff, N. - The Flute Book - A Complete Guide fof Students and Permormers ( Oxford University Press - New York 1996 ). info
 • Stevens, R. - Artistic Flute - Technique and Study ( Highland Music Company - Hollywood 1967 ). info
 • Towarnicki, E. - Flet od A do Z ( Polskie Wydawnictwo Muzycne - 1977 ). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60228FL