H60105TUl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Pavel Bureš (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr.art. Pavel Bureš
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H60105TUz Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Tube (programme HF, Hdech:N)
 • Tuba (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb tubového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na tubu, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Příprava absolventského recitálu sestaveného z nejzávažnějších skladeb tubového koncertantního repertoáru např:
 • Vincent Persichetti: Parable XXII pro sólovou tubu
 • John Stevens: Salve Venere, salve Marte
 • Wilhelm von Grunelius: Tuba Tryptychon
 • Juraj Filas: Koncert
 • William Kraft: Encounters II
 • John Stevens: Journey for Contrabasstuba
 • Julius Jacobsen: Tuba buffo
 • Roland Szentpali: Concerto
 • Müller-Weinberg: Vier Kapitel für Tuba solo
 • Julien-François Zbinden: Solissimo V 
 • Anthony Plog: Koncert
 • Bruce Fraser: Koncert
  a další aktuální soudobé skladby
Literature
  required literature
 • Partitury vybraných skladeb pro tubu
  recommended literature
 • Randolph, D. M.: New Techniques in the Avant-Garde Repertoire for Solo Tuba, The Univeristy of Rochester, 1977
 • Steenstrup, K.: Teaching Brass. The Royal Academy of Music, Aarhus 2007
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Bobo, R.: Mastering of Tuba. Editions Bim 1996
 • Frederiksen, B.: Arnold Jacobs Song and Wind. Windsong Press, ISBN 0-9652489-0-9
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60105TUl