H60102FLl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Václav Kunt (cvičící)
doc. František Kantor (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Václav Kunt
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvovaný předmět H60102FLz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb flétnového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla flétnového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Osnova
 • Všestranný rozvoj již dosažené úrovně a její použití v oblasti virtuózního repertoáru a interpretace.
 • Flétna sólo:
  Francaix, J.: Suite
  Jolivet, A.: Cinq Incantantion
  Levinas, M.: Froissements d´Ailes
  Ištvan, M.: Canto III.
 • Přednesy:
  Copland, A.: Duo for Flute and Piano
  Francaix, J.: Divertimento
  Grossman, J.: Natalis solis invicti
  Jolivet, A.: Chant de Linos
  Novák, J.: Choreae
 • Sonáty:
  Burton, E., Damase, M., Dřízga, E., Jolivet, A., Woytowicz, B., Piston, W.
 • Koncerty:
  Jolivet, A., Nielsen, C., Penderecki, K., Řehoř, B.


  LS
  Dosažení vysokého stupně hráčské úrovně a jeho komplexní využití v různých stylech. Avantgardní praktiky v interpretaci soudobé hudby.
 • Flétna sólo:
  Varése, E.: Density 21,5
  Fukushima, K.: Mei
  Berio, L.: Sequenza
 • Přednesy:
  Bozza, E.: Trois Impressions
  Villa-Lobos, H.: Assobio a Jato
  Bariller, R.: Le Martyre de Marsyas
  Feld, J.: Fantaisie Concertand
  Bodorová, S.: Panamody
 • Sonáty:
  Bitsch, M., Boulez, P., Szeligowski, A., Sancan, P.
 • Koncerty:
  Ibert, J., Páleníček, J., Schäfer, F., Feld, J., Kapr, J.
Literatura
  doporučená literatura
 • Ádorján, A. / Meierott, L.: Lexikon der Flöte 2004.
 • Weidlich, R.: Perfektes Flötenspiel Der natürliche Weg, Kassel: Bärenreiter, 2005
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Levine, C. and Mitropoulos - Bott, C.: The Techniques of Flute Playing/ 2004.
 • Rockstro, R. S.: The Flute. Rudall, Carte and Co., London 1928.
 • Briatková, E.: Neformálne techniky flautovej hry v modernej hudbe. JAMU (diplomová práce),Brno 1990.
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.