H601654Nl Performing Seminar I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Štěpán Švestka (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Miloš Vacek
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení předmětu H601654Nz - Interpretační seminář I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavními cíli předmětu je příprava a nácvik veřejného vystupování, které s sebou přináší řadu faktorů, které vyžadují dlouhodobou přípravu - (boj s trémou, trénink pódiové koncentrace, načasování hráčské formy k co nejlepšímu výkonu, vlivy akustiky, zvukovou vyváženost a podobně), stejně jako následná analýza živého vystoupení, která probíhá formou diskusí se studenty. Předmět navíc přináší možnosti častějšího obehrání skladeb za účelem postupného zdokonalování interpretačních kvalit.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- veřejně prezentovat své interpretační umění;
- analyzovat umělecký výkon;
- obhájit vlastní interpretační názor;
- popsat problematiku veřejného vystupování;
- navrhnout vhodnou formu zkvalitňování úrovně veřejného vystupování;
- srozumitelně sdělit své odborné názory
Syllabus (in Czech)
 • V rámci interpretačního semináře se formou poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí.
 • Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny.
 • Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti.
 • Výuka vede studenty ke vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu.
 • Repertoár je shodný je shodný se studovanou literaturou příslušné specializace
Literature
  recommended literature
 • Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927
 • Skladaný, J. : Problémy vertikálnej techniky v huslovej hre. VŠMU, Bratislava 1971
 • Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984
 • Podhradská, V. - Skládaný, J. : Dejiny a literatúra huslí, diel 2. Skripta VŠMU Bratislava.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H601654Nl