H601095l Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné uzavření 2. ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další zdokonalování techniky kytarové hry, rozšíření repertoáru, příprava bakalářského absolventského projektu
Výstupy z učení
Zdokonalení techniky kytarové hry, rozšíření repertoáru, bakalářský absolventský projekt
Osnova
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
    povinná literatura
  • Repertoár z různého slohového období by měl obsahovat minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.