HPH041l Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/160/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. Posluchač během svého studia absolvuje alespoň jednu studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě v délce trvání alespoň jednoho měsíce.
Cílem je prohloubení orientace se v trendech mezinárodní kompozice a multimediální kompozice v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, prohlubování mezinárodních akademických kontaktů, seznámení se s trendy a možnost pracovat na rozvoji prezentačních dovedností v cizím jazyce.
Syllabus (in Czech)
  • Po domluvě se školitelem, resp. vedoucím katedry výběr konkrétního pracoviště, stanovení konkrétních cílů stáže a realizace stáže.
Assessment methods (in Czech)
1 týden kalendářní týden stáže = 1 kredit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci. 6 kr. 1 týden kalendářní týden stáže 1 kredit.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HPH041l