HF0118l Základy herectví

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lubomíra Sonková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lubomíra Sonková
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 8:30–10:05 009
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu v zimním semestru a tvůrčí přístup k zadaným úkolům.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Teoretický a praktický úvod, který vede posluchače k vytváření dramatické postavy. Vytvořit menší role v ročníkových projektech studentů operní režie a ve Studiu Devítka.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládne lehčí úkol v ročníkových projektech studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka. Na základě absolvování daného předmětu bude schopen pod odborným vedením analyzovat zadaný úkol.
Syllabus (in Czech)
 • V návaznosti na 1. semestr - zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.
 • - pohybové prvky (správné uvolnění a napětí, chůze a gestikulace)
 • - herecké vyjádření snadných činoherních scén
 • - rozvíjení fantazie a seznámení se se stylizací
 • - náročnější herecké etudy
 • - spojení pohybu s hudbou a textem
 • - seznámení se s melodramem
 • - zdokonalení techniky hereckého projevu a ovládání trémy
 • - základy psychofyzické techniky
 • - jak přistupovat ke studiu rolí
 • - rozvíjení fantazie
 • - výrazový projev při koncertním výstupu
 • - herecké vyjádření činoherních scén majících vztah k opeře
 • - mluvené texty v operách či operetách
Literature
  recommended literature
 • Karlík, Josef: Cesty k herectví. JAMU, Brno 2009. info
 • Mistrík, M.: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava 2003. info
 • Milena Krobotová: Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu Universita Palackého Olomouc –Pedagogická fakulta 2005 ISBN 80-244-0187-8
 • Josef Karlík: Úvod do herecké práce JAMU Brno 1992 ISBN 80-85429-11-X
Teaching methods (in Czech)
- cvičení, kolektivní výuka
- metody vytváření dovedností
- metody inscenační a situační
- diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Hodnocení na základě 70% účasti ve výuce, předvedení hereckých etud obsahujících základy jevištních požadavků (s textem i bez textu, s hudbou i bez hudby).
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0118l