HF0099l Líčení

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Student specializace zpěv. Aktivní přístup ke studiu, motivace, tvořivost. Absolvování daného předmětu v zimním semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit se základy různých typů líčení a úpravy vlasů na koncertním pódiu i na jevišti. Tyto poznatky pak následně využít v projektech a výstupech ve Studiu Devítka a v Komorní opeře HF JAMU a také v umělecké praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vhodně se nalíčit pro různé příležitosti a různé typy charakterů na jevišti. Je také schopen pracovat s parukou. Vše využívá v umělecké praxi.
Syllabus (in Czech)
 • - čínské líčení
 • - klauni
 • - prohozené role (transsexuálové)
 • - tematické postavy (pohádkové postavy apod.)
 • - volná tvorba (tvořivost studentů)
Literature
  recommended literature
 • Šestáková, Petra. Obrazová příručka o líčení. Grada 2007, ISBN 978-80-247-1981-8
 • Kiddová, Jemma. Dokonalý make-up. Ikar 2011, ISBN 978-80-249-1553-1
 • Grimas. Make-Up voor professional en hobby, Pkb.ed. edition 1992, ISBN 978-9071269059
 • JIRÁSKOVÁ, Marie and Hana CHARVÁTOVÁ. Líčení a maska Make up and masks. In Vidím, co neslyším. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2007. 2 pp. Vidím, co neslyším. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka, cvičení, práce s líčidly, diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, práce s obrazem.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní přístup k výuce během celého semestru, ukázka vlastního líčení.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0099l