HF0053l Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Galina Alechkevitch (seminar tutor)
doc. MgA. Jan Král (seminar tutor)
doc. Mgr. Šárka Králová (seminar tutor)
MgA. Marek Pala (seminar tutor)
doc. MgA. Marta Vašková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Marta Vašková
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování daného předmětu v zimním semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další rozvíjení dosavadních zkušeností v hudební spolupráci s klavírním doprovodem a nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři. Příprava ke klasifikovanému zápočtu za letní semestr a k děkanským zkouškám.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem na koncertním pódiu. Předvedení zvoleného repertoáru na interpretačním semináři a klasifikovaném zápočtu ze zpěvu.
Syllabus (in Czech)
  • - spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení
  • - pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika, celkový interpretační projev
  • - studium lidových a umělých písní (nejméně 2)
  • - studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta
Literature
  • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
  • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
  • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, cvičení, metody vytváření dovedností.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní a tvořivý přístup ke studiu zvoleného repertoáru, vystoupení na interpretačním semináři, zvládnutí požadovaného repertoáru.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0053l