H60274l Work with Actors II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Zakončený 1. ročník studia operní režie a absolvovaný předmět Práce s hercem I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Vytvoření charakteristik postav pro ensemblovou scénu, praktické provedení ensemblové scény s pěveckými modely, režisér jako psycholog - přístupy režiséra k herci, hledání výrazových prostředků pro pravdivé vyjádření obsahu hudby hereckými prostředky, přirozenost hereckého projevu. Proměny herectví a jeho výrazových prostředků v průběhu dějin divadla, zpěvák - herec, jeho specifika a postavení jako nositele myšlenky díla, stylizace hereckého projevu v opeře, hudba jako zdroj inspirace, libreto jako nositel dramatické akce.
Literature
  • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
  • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
  • Macků, Milan : Operní režie, operní herectví, režie hudebních forem v televizi. Praha: Hudební fakulta Akademie múzických umění, 1996. info
  • Hyvnar, J. : Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky. Rozbor dramatického textu. Práce s modely.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60274l