H601851Nl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
prof. Jiří Doležel (lecturer)
Mgr. Josefa Hloušková (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Zvládnutí klíčových komorních děl klasickoromantického období a hudby 20. století. Příprava jejich prezentace, nahrávek atd
Literature
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
  • Moore, Gerald: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966. info
  • Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958. info
  • Newman, William S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H601851Nl