H60077l Gregorian Chant I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Josef Gerbrich (lecturer)
Guaranteed by
Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - zápočet za ZS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - charakteristické znaky gregoriánského chorálu, jeho místo v liturgii
  - stručná historie chorálu, etapy jeho vývoje, význam pro vývoj evropské hudby
  - vznik linkovaných notací, kvadratická notace
  - praktický zpěv podle kvadratické notace
  - rozdělení chorálu podle místa výskytu (gregoriánský, ambroziánský, mozarabský)
  - rozdělení podle ornamentiky (sylabický, oligotonický, melismatický)
  - rozdělení podle použití (mešní zpěvy, zpěvy k liturgii hodin)
  - církevní tóniny a jejich souvislost s chorálními mody
  - osmnáct základních chorálních ordinarií
  - obecná struktura psalmodie, střídání psalmodie s responsoriem
  - interpretace chorálu v kvadratické notaci - quilisma, liquescence, bistrofy a tristrofy
  - pašije - pravidla pro klauzule všech tří sólistů
  - zpěv ordinaria při liturgii - funkce kněze (jáhna), 1. kantora, kantorů, scholy, lidu
Literature
 • Cikrle, Karel: Liturgická hudba, Středisko pro liturgickou hudbu, Brno 1997. info
 • Cikrle, Karel - Sehnal, Jiří: Příručka pro varhaníky, Gloria, Rosice 1999. info
 • Orel, Jaroslav: Gregoriánský chorál - interpretace, Společnost pro duchovní. info
 • hudbu, Praha 1996. info
 • Venhoda, Miroslav: Úvod do studia gregoriánského chorálu, Vyšehrad, Praha 1946. info
Teaching methods (in Czech)
1 hodina/týden
Assessment methods (in Czech)
zápočty
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60077l