H601853l Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
prof. MgA. František Novotný (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
doc. Mgr. Jan Řezníček (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
H601853l/HS: Mon 17:30–18:15 202, Wed 13:30–14:15 202, Thu 14:00–14:45 201, F. Novotný, M. Vacek, P. Wallinger
H601853l/KO: Tue 17:00–18:30 203, M. Jelínek, M. Švestka
H601853l/VI: Tue 16:45–17:30 110, Thu 15:00–15:45 110, J. Řezníček, D. Šlechta
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
    přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
    (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literature
  • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, nejlépe z období klasicismu, raného romantismu, příp. baroka. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H601853l