H40745l Performing Seminar III

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Štěpán Švestka (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 11:30–13:00 108
Prerequisites (in Czech)
úspěšné uzavření 2. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • povinná vystoupení studentů, nepovinná vystoupení
    - diskuse o problémech interpretace díla
    - rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literature
  • nástrojový repertoár různých slohových období. info
Teaching methods (in Czech)
pódiové vystoupení, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H40745l