H601932l Chamber Play III

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
doc. MgA. Bohuslav Matoušek (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601932z Chamber Play III )
Absolvování předmětu Komorní hra II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, B-HUDUM)
 • Bass (programme HF, B-HUDUM)
 • Cello (programme HF, B-HUDUM)
 • Viola (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • ZIMNÍ SEMESTR
  Nadále (v případě potřeby) účast ve fakultním souboru bicích nástrojů, mimoškolní vystoupení atd. Repertoár viz předchozí semestry.

  Na základě domluvy mezi studenty, po poradě s jejich pedagogy, možnost vytváření komorních sestav s různými kombinacemi nástrojů. Důraz na zvukovou vyrovnanost, pochopení odlišných možností jiných nástrojů atd. Z organizačních důvodů spíše menší sestavy (dua, tria), s možností prezentace na koncertech fakulty. Výběr vhodných skladeb, např. P. Eben: Krajiny patmoské pro varhany a bicí, Sonáta pro flétnu a marimbu (Hoffmeister), Protihráči (ČHF, Schott), M. Ištvan: Trio (ČHF), P. Zemek: Chvála manželství pro basklarinet a bicí (nevydáno, rukopis), N. J. Živković: In errinerungen schwebend pro vibrafon a tři flétny (Moeck), P. Pokorný: Full Moon pro baryton a dva hráče na bicí (nevydáno, rukopis), E. Bozza: Trois Essais pro trombon a bicí (Salabert), případně interpretace prací studentů kompozice.

  Podobně, v případě nabídky z jiných oborů, možnost využití Souboru bicích nástrojů jako doprovodné skupiny, např. A. Jolivet: Suite en concert pro flétnu a bicí kvartet (Salabert), J. Nilović: Suite balkanique pro 7 trombonů a bicí kvartet (nevydáno, rukopis), J. Cage: Amores pro klavír a bicí trio (Peters), L. Harrison: First Concerto pro flétnu a dva hráče na bicí (Peters).

  Všechny uvedené možnosti (i z dřívějších semestrů) lze využít při návrhu dramaturgie bakalářského absolventského projektu.


  LETNÍ SEMESTR
  Pokračování v práci ve fakultním Souboru bicích nástrojů i v jiných komorních souborech, s využitím v rámci absolventského bakalářského projektu. U absolventů důraz na samostatnost při přípravě, výběr nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd. Výběr repertoáru viz předchozí semestry, pro absolventy výběr reprezentativních partů.
  V období po absolventském bakalářském koncertu i nadále možnost rozdělení studentů do malých skupin (dua, tria).
Literature
 • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet (ZS) + klasifikovaný zápočet (LS)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H601932l