H601715l Performing Seminar III

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 13:30–15:05 108
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601715z Performing Seminar III )
Pěvecký výstup alespoň jedenkrát za semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Příprava k samostatné umělecké práci, k tvůrčímu zvládnutí interpretační problematiky a rozvíjení schopnosti formulace uměleckých záměrů. Každý posluchač má jedno povinné pěvecké vystoupení podle záměru svého pedagoga, které uvede vlastním průvodním slovem. Kromě této povinnosti má samozřejmě možnost vyzkoušet nebo ověřit si v dalších naplánovaných vystoupeních své interpretační záměry.

Syllabus (in Czech)
 • Vystoupení v rámci předmětu interpretační seminář a následné hodnocení výkonu.

  Nově nastupující studenti z počátku pouze sledují plánovaná vystoupení posluchačů
  vyšších ročníků. Snaží se však podle svých možností vstupovat do hodnotících diskusí a brzy vystoupit s krátkým pěveckým programem podle výběru svého pedagoga.
Literature
 • Bernac, Pierre : The Interpretation of French Song. W. W. Norton and Company, New York 1978. info
 • Celetti, R. : Historie bel canta. Praha 2000. info
 • Herold C Schonberg: Životy velkých skladatelů Praha 2006. info
 • Jankélévitch Vlad.: Ravel Opus Bratislava 1990. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů Ed. Supraphon 1974. info
 • Navrátil, M. : Nástin vývoje evropské hudby 20. stol. Montanex, s.r.o. 1993. info
 • Obraz života a díla L. Janáčka - Brno 1948, redigoval J. Racek. info
 • Pečman, R.: G. F. Händel Supraphon 1985. info
 • PeterSouthwell - Sander: Verdi Champagne Avantgarde 1995. info
 • Pražák, P. : Smetanovy zpěvohry Praha 1948. info
 • Smolka, Jaroslav : Dílo a život B. Smetanu. Smetanova vokální tvorba. Supraphon, Praha 1980. info
 • Smutná-Vlková, Mária : Metodika spevu a prehľad literatúry spevu. VŠMU, Bratislava 1981. info
 • Pěvecká literatura Knihovny JAMU, včetně časopisů Harmonie, Hudební rozhledy, Opus Musicum, Hudobný život, Opernwelt, BBC Music, vztahující se k problematice interpretace aktuálně uváděného repertoáru jednotlivých posluchačů. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H601715l