H50330Ol Conducting II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 13 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (lecturer)
MgA. Jakub Klecker (lecturer)
Supervisor
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50330Oz Conducting II )
absolvování 1. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Nastudování klasického nebo raně-romantického díla (v rozsahu do 20 min.) s orchestrem. Veřejné vystoupení s komorním orchestrem (alespoň 20´).

Syllabus (in Czech)
 • Nastudování a provedení klasického nebo raně romantického díla s orchestrem, vystoupení s komorním orchestrem.

  - Dirigentská technika se zaměřením na Beethovenovo symfonické a operní dílo (symfonie 3.,5.,6 a 7.a opera Fidelio).
  - Melodramy J.Bendy. Další prohlubování studia operního repertoáru (Smetana: Prodaná nevěsta - celá opera).
  - Schubert: 7.a 8. symfonie.
  - Základy romantické literatury - Mendelssohn - symfonie a symfonické předehry, Schumann -Symfonie a koncerty.
  - Interpretační a stylové zvláštnosti nového slohu, vyjádření mimohudebního obsahu.
  - Melodram - Suk : Radúz a Mahulena, vztah mezi mluveným slovem a hudbou.
  - Operní repertoár (A. Dvořák : Rusalka).

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování orchestru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování II (orchestr). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literature
 • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983. info
 • Laser, A.: Der moderne Dirigent, Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1904. info
 • Marsh, R. C.: Toscanini and the Art of Orchestral Performance, Novello and Co, London 1950. info
 • Chajkin, B.: Besedy a stati o dirigentském řemesle, Muzgiz, Moskva 1984. info
 • Roland, R.: Beethoven - Velká tvůrčí období, SNKLHU, Praha 1957. info
 • Issel, E.: Studien zur Geschicht des Melodram, Breitkopf und Härtel, Leipzig 1901. info
 • Steinitzer, M. : Zur Entwicklungsgeschichte des Melodrams, Linnemann, Leipzig 1927. info
 • Weingartner, F.: Ratschläge für Aufführungen (Schubert, Schumann), Breitkopf u.H., Leipzig 1923. info
 • Eržemskij, G. L.: Zákonitosti a paradoxy dirigování, Nauka, St.Petěrburg 1993. info
 • Brož, J.: Dirigentské kompendium, JAMU, Brno 1986. info
 • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, JAMU, Brno 1975. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
Zkouška+zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H50330Ol