H50330Ol Conducting II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 13 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (lecturer)
MgA. Jakub Klecker (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50330Oz Conducting II )
absolvování 1. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Nastudování klasického nebo raně-romantického díla (v rozsahu do 20 min.) s orchestrem. Veřejné vystoupení s komorním orchestrem (alespoň 20´).

Syllabus (in Czech)
 • Nastudování a provedení klasického nebo raně romantického díla s orchestrem, vystoupení s komorním orchestrem.

  - Dirigentská technika se zaměřením na Beethovenovo symfonické a operní dílo (symfonie 3.,5.,6 a 7.a opera Fidelio).
  - Melodramy J.Bendy. Další prohlubování studia operního repertoáru (Smetana: Prodaná nevěsta - celá opera).
  - Schubert: 7.a 8. symfonie.
  - Základy romantické literatury - Mendelssohn - symfonie a symfonické předehry, Schumann -Symfonie a koncerty.
  - Interpretační a stylové zvláštnosti nového slohu, vyjádření mimohudebního obsahu.
  - Melodram - Suk : Radúz a Mahulena, vztah mezi mluveným slovem a hudbou.
  - Operní repertoár (A. Dvořák : Rusalka).

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování orchestru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování II (orchestr). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literature
 • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983. info
 • Laser, A.: Der moderne Dirigent, Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1904. info
 • Marsh, R. C.: Toscanini and the Art of Orchestral Performance, Novello and Co, London 1950. info
 • Chajkin, B.: Besedy a stati o dirigentském řemesle, Muzgiz, Moskva 1984. info
 • Roland, R.: Beethoven - Velká tvůrčí období, SNKLHU, Praha 1957. info
 • Issel, E.: Studien zur Geschicht des Melodram, Breitkopf und Härtel, Leipzig 1901. info
 • Steinitzer, M. : Zur Entwicklungsgeschichte des Melodrams, Linnemann, Leipzig 1927. info
 • Weingartner, F.: Ratschläge für Aufführungen (Schubert, Schumann), Breitkopf u.H., Leipzig 1923. info
 • Eržemskij, G. L.: Zákonitosti a paradoxy dirigování, Nauka, St.Petěrburg 1993. info
 • Brož, J.: Dirigentské kompendium, JAMU, Brno 1986. info
 • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, JAMU, Brno 1975. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
Zkouška+zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H50330Ol